BİLİŞİM SEKTÖRÜNE ÖZEL KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ

Kamu İhale Kanunu Eğitim programı, kamu kurumları ile iş yapan Bilişim sektör çalışanları ve yöneticilere yönelik olarak uygulama temelli tasarlanmıştır. 1,5 gün Teorik , yarım gün katılımcıların örnekleri üzerinde uygulamalı workshop şeklide planlanmıştır. Program kapsamında uygulamalı EKAP eğitimi de verilmektedir.

– Aşırı düşük açıklamalar
– İtiraz başvurularında dikkat edilmesi gerekenler.
– İdareler nasıl yaklaşık maliyet tespit ederler?
– Yeni Kamu İhale Kanunu taslağında neler var?
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunlarının Gerekçesi, Amaç ve Kapsamı, İstisnaları, Önemli Maddeleri
  • Teknik personellere yönelik İhale Esasları
  • İdari şartname, sözleşme tasarısı, onay belgesi hazırlanması temel ilkeleri
  • İhale işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar.

Yorum are closed.