Problem Çözme ve Karar Verme Eğitimi

Küreselleşen yoğun rekabet ortamında işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajına sahip olabilmesi için teknolojisini geliştirmek, kapasitesini artırmak ve yeni pazarlar yaratmak için Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ağırlık vermek, maliyetleri azaltmak ve kaliteli mal/hizmet üretiminde hızlı olmak durumundadır. Bu sebeple müşteri beklentilerin hızlı bir şekilde karşılanması gerekmektedir. Bu maksatla müşteri beklentilerinin karşılanabilmesi için problemlere hızlı çözümler üretmek maksadıyla hazırlanan bu eğitimin amacı; eğitime katılanlara katılımcı, yenilikçi ve yaratıcı olmayı özendirmek, birlikte çalışma kültürünü teşvik etmek ve etkili sonuçlar elde etmek maksadıyla problemin bir parçası olmak yerine karar verme tekniklerinden yararlanarak çözümler önerir hale getirmektir.

              Yazının Devamı ;

#hayatafokuslan

Yorum are closed.